MisjA 
By być szczęśliwym

JAK
Rozwijając swój nieograniczony potencjał

CO
Spotkaj się ze sobą podczas warsztatów I SESJI
Spiral Coaching®

Marcin Miziołek

Magister filologii angielskiej
Certyfikowany Coach Izby Coachingu
Neuro-Linguistic Programming Master Coach
Time Line Theraphy® Master
właściciel Miziołek Coaching Językowy®
założyciel Spiral Coaching®

"Professional Coaching" Akademia Leona Koźmińskiego, Polska
"Life Coaching" Cambridge University, Anglia

Gościnne wykłady na uczelniach w Polsce, Szwecji, Portugalii i na Łotwie

Abraham Maslow zaznajomił świat z Piramidą Potrzeb, na której szczycie zasiada szczęśliwy człowiek i samo aktualizuje siebie. David Hawkins przedstawił nam Mapę Świadomości, na której najwyżej skaluje czysta świadomość. Clare W. Graves, Don Beck, Chris Cowan i Ken Wilber pokazali nam Spiralę Wartości, na której umieścili poszczególne stadia rozwoju człowieka. Spiral Coaching® do tej pełnej badań naukowych Filozofii Zachodu dołożył jeszcze Filozofię Wschodu. Dodając to, co już dawno odkryli myśliciele z Dalekiej Azji. Te dwie połączone filozofie są czymś, co przed podziałem tak naprawdę jest jednością. Zgłębiając właśnie to „niepodzielone”, jesteśmy w stanie odkryć siebie. Naturalne jest przecież bycie szczęśliwym. Niestety w dzisiejszych czasach często jest ono przykryte udawaniem, złością, frustracją, poczuciem winy…

Pozwól sobie na szczęście. Na bycie sobą. Naturalnym sobą.

Jeżeli jesteś naprawdę szczęśliwy – już teraz inspirujesz innych nie myśląc nawet o tym, że to robisz. Jeżeli jednak czujesz, że brakuje Ci czegoś, że coś Cię uwiera, pozwól sobie zainspirować siebie filozofią Spiral Coaching®. Sobie siebie. Spiral Coaching® to skuteczne narzędzie, które czeka na to, byś go użył. Byś spotkał się właśnie sam ze sobą.

SPIRAL DYNAMICS

A gdybyś umiał rozmawiać z innymi tak, by oni zawsze Ciebie rozumieli? Gdybyś umiał zawsze pojąć co mają na myśli, nawet gdy mówią coś innego niż myślą? Nadszedł czas na najwyższy możliwy rozwój, poznając jedną teorię dotyczącą rozwoju wszystkich ludzi. Graves, Hawkins, Wilber w jednym. Zrozum dlaczego niektórzy myślą inaczej niż Ty. Poznaj od czego do zależy. Zacznij czytać z ludzi jak z otwartych książek. Poznaj ich emocje. Zapoznaj się z wiedzą i badaniami, które sprawią, że nie tylko Ty rozwiniesz się dynamicznie, ale zaczniesz podawać komunikaty innym zgodnie z ich "kodem", wpływając również na ich rozwój.

WU-WEI
MATERIAŁY

Książka/suplement do warsztatów Spiral Coaching®
To, co powinieneś wiedzieć o Poziomach Wartości Graves'a. 

SESJE INDYWIDUALNE

Przyjrzyj się swojemu nieograniczonemu potencjałowi podczas sesji indywidualnej. Zobacz gdzie jesteś w drodze po odpowiedź. Zobacz jaki jest następny krok.
Zadbaj o siebie.

Time Line Theraphy®

Jeżeli ciągniesz za sobą jakieś negatywne emocje z przeszłości (złość, smutek, strach, skrzywdzenie, poczucie winy, żal) jednodniowe TLT® jest właśnie dla Ciebie. Pomyśl jak będzie wyglądać Twoje życie, gdy przeszłość nie będzie już rzutowała na Twoje teraźniejsze i przyszłe działania.

Spiral Coaching
NIP 888-272-08-11

Biuro: ul. Okrzei 74B pok. 103-105
87-800 Włocławek

tel. 660-799-417
email: [email protected]

Warsztaty: 87-815 Smólnik 42d, gm. Włocławek