MisjA 
By być szczęśliwym

JAK
Rozwijając swój nieograniczony potencjał

CO
Spotkaj się ze sobą podczas warsztatów I SESJI
Spiral Coaching®

Marcin Miziołek

Magister filologii angielskiej
Certyfikowany Coach Izby Coachingu
Neuro-Linguistic Programming Master Coach
Time Line Theraphy® Master
właściciel Miziołek Coaching Językowy®
założyciel Spiral Coaching®

"Professional Coaching" Akademia Leona Koźmińskiego, Polska
"Life Coaching" Cambridge University, Anglia

Gościnne wykłady na uczelniach w Polsce, Szwecji, Portugalii i na Łotwie

Abraham Maslow zaznajomił świat z Piramidą Potrzeb, na której szczycie zasiada szczęśliwy człowiek i samo aktualizuje siebie. David Hawkins przedstawił nam Mapę Świadomości, na której najwyżej skaluje czysta świadomość. Clare W. Graves, Don Beck, Chris Cowan i Ken Wilber pokazali nam Spiralę Wartości, na której umieścili poszczególne stadia rozwoju człowieka. Spiral Coaching® do tej pełnej badań naukowych Filozofii Zachodu dołożył jeszcze Filozofię Wschodu. Dodając to, co już dawno odkryli myśliciele z Dalekiej Azji. Te dwie połączone filozofie są czymś, co przed podziałem tak naprawdę jest jednością. Zgłębiając właśnie to „niepodzielone”, jesteśmy w stanie odkryć siebie. Naturalne jest przecież bycie szczęśliwym. Niestety w dzisiejszych czasach często jest ono przykryte udawaniem, złością, frustracją, poczuciem winy…

Pozwól sobie na szczęście. Na bycie sobą. Naturalnym sobą.

Jeżeli jesteś naprawdę szczęśliwy – już teraz inspirujesz innych nie myśląc nawet o tym, że to robisz. Jeżeli jednak czujesz, że brakuje Ci czegoś, że coś Cię uwiera, pozwól sobie zainspirować siebie filozofią Spiral Coaching®. Sobie siebie. Spiral Coaching® to skuteczne narzędzie, które czeka na to, byś go użył. Byś spotkał się właśnie sam ze sobą.

MATERIAŁY

Książka/suplement do warsztatów Spiral Coaching®
To, co powinieneś wiedzieć o Poziomach Wartości Graves'a. 

SESJE INDYWIDUALNE

Przyjrzyj się swojemu nieograniczonemu potencjałowi podczas sesji indywidualnej. Zobacz gdzie jesteś w drodze po odpowiedź. Zobacz jaki jest następny krok.
Zadbaj o siebie.

Time Line Theraphy®

Jeżeli ciągniesz za sobą jakieś negatywne emocje z przeszłości (złość, smutek, strach, skrzywdzenie, poczucie winy, żal) jednodniowe TLT® jest właśnie dla Ciebie. Pomyśl jak będzie wyglądać Twoje życie, gdy przeszłość nie będzie już rzutowała na Twoje teraźniejsze i przyszłe działania.

Spiral Coaching
NIP 888-272-08-11

Biuro: ul. Okrzei 74B pok. 103-105
87-800 Włocławek

tel. 660-799-417
email: [email protected]

Warsztaty: 87-815 Smólnik 42d, gm. Włocławek